Centralno naručivanje

U Jedinici za centralno naručivanje pacijenti se mogu naručiti osobno, putem telefaxa te elektronskom poštom (e-mail).

Za stacionarnu rehabilitaciju potrebno je faxom poslati odobrenje liječničkog povjerenstva ne starijeg od 90 dana (obje strane) i uputnicu za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom (B1) također ne stariju od 90 dana. Ukoliko se naručivanje obavlja elektronskom poštom (e-mailom) u privitku je potrebno poslati skenirano odobrenje liječničkog povjerenstva ne starijeg od 90 dana (obje strane) i skeniranu uputnicu za bolničko liječenje ne stariju od 90 dana.  Također molimo da dostavite kontakt telefon.

Za naručivanje na specijalistički pregled i pregled logopeda potrebno je faxom dostaviti presliku uputnice liječnika PZZ-a ili e-mailom skeniranu uputnicu liječnika PZZ-a ne stariju od 90 dana.

Molimo pacijente da prilikom naručivanja telefonom ili putem e-maila obavezno pripreme sve podatke za narudžbu što se posebno odnosi na matični broj osigurane osobe (MBOO) i broj telefona za kontakt.

Rezervacije  smještaja  prije dolaska u Specijalnu bolnicu „Kalos“ vrše se na broj telefona 020/ 813-017 radnim danom od 11:00 – 14:00 sati.

 

U slučaju bolničkog liječenja dobiveno odobrenje potrebno je faksirati ili poslati putem e-maila na:

020/812 002 – fax

rezervacije@kalos.hr  – e-mail


NARUČIVANJE PACIJENATA NA STACIONARNU REHABILITACIJU

ZA TEŽE POKRETNE I NEPOKRETNE PACIJENTE

E-mail: zdravka.anic@kalos.hr
Telefon: +385(0)20 755 445
Fax: +385(0)20 812 002
Naručiti se možete svakim radnim danom od 8:00 – 14:00h (dnevni odmor od 10:00-10:30h)

 

ZA POKRETNE PACIJENTE I DJECU

E-mail: rezervacije@kalos.hr
Telefon: +385(0)20 813 017
Fax: +385(0)20 812 002
Naručiti se možete svakim radnim danom od 11:00 – 14:00h

NARUČIVANJE PACIJENATA NA SPECIJALISTIČKI PREGLED, PREGLED LOGOPEDA I FIZIKALNU TERAPIJU

E-mail: prijemna@kalos.hr
Telefon: +385(0)20 755 448
Fax: +385(0)20 814 062
Naručiti se možete svakim radnim danom od 11:00 – 14:00h