Planovi i izvještaji

Poslovne informacije:

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura zaprimanja računa

Odluka o proceduri naplate prihoda

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu bolnice

 

Planovi:

FP 2024. – 2026.g, obrazloženje

Akcijski plan-2024-2026 – višegodišnji plan uravnoteženja

FP 2024.-2026.g.- odluka

FP  2024-2026

 

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju FP za 2023.g.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.g.

II. Izmjene FP za 2023.g.

I. Izmjene FP za 2023.g.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvršenja Financijskog plana za 2023.g

Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-2023

1. dio – FP 2023-2025

2. dio – FP 2023-2025

 

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.g.

Odluka o prihvaćanju II. Izmjena Financijskog plana za 2022.g.

II. Izmjene FP za 2022.g.

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju FP za 1-6 2022

Izvršenje FP siječanj-lipanj 2022

Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP 1-6-22 Obrazloženje

Odluka o prihvaćanju I.izmjena FP za 2022.godinu

Zdravstvene ustanove –I. izmjena fin.planova-OPĆI DIO

Zdravstvene ustanove -I. izmjena fin.planova-PRIHODI

Zdravstvene ustanove -I. izmjena fin.planova-RASHODI

Obrazloženje prijedloga I.izmjena FP za 2022.g.

FP 2022-2024

FP 2021-2023

FP 2020-2022

FP 2019-2021

FP 2018-2020

FP 2017-2019

FP 2016-2018

FP 2015-2017

SB Kalos strategija poslovanja 270412

 

Financijski izvještaji :

2023.godina: 

Referentna stranica izvještaja I.-XII.2023.g.

Potvrda RKPFI- I.-XII.2023.g.

Obrazac RAS-funkcijski – I.-XII.2023.

Obrazac P-VRIO – I.-XII.2023.

Obrazac PR-RAS – I.-XII.2023.

Obrazac OBVEZE – I.-XII.2023.

Obrazac BIL – I.-XII.2023.

BILJEŠKE 31.12.2023.g.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3

 

POTVRDA RKPFI I. – IX.2023.g.

Referentna stranica izvještaja I. – IX.2023.g.

Obrazac PR-RAS I. – IX.2023.g.

 

POTVRDA RKPFI- I.-VI.2023.g.

Referentna stranica izvještaj I.-VI.2023.g.

Obrazac PR-RAS-I.-VI.2023.

Obrazac OBVEZE -I.-VI.2023.

BILJEŠKE 30.06.2023.

 

Potvrda RKPFI I.-III.2023.g.

Referentna stranica izvještaja I.-III.2023.g.

Obrazac PR-RAS I.-III.2023.g.

2022.godina: 

BILJEŠKE 2022

Potvrda RKPFI

BILANCA 2022

OBVEZE 2022

PR-RAS 2022

P-VRIO 2022

RAS-funkcijski 2022

2021.godina: 

BILJEŠKE 2021

FINA potvrda 2021

Prorac 2021 BIL

Prorac 2021 OBVEZE

Prorac 2021 PR-RAS

Prorac 2021 P-VRIO

Prorac 2021 RAS-F

2020.godina: 

BILJEŠKE 2020

FINA potvrda 2020

Prorac 2020 BIL

Prorac 2020 OBVEZE

Prorac 2020 PR-RAS

Prorac 2020 P-VRIO

Prorac 2020 RAS-F

2019.godina:

BILJEŠKE 2019

FINA potvrda 2019

Prorac 2019 BIL

Prorac 2019 OBVEZE

Prorac 2019 PR-RAS

Prorac 2019 P-VRIO

Prorac 2019 RAS-F

2018.godina:

BILJEŠKE 2018

FINA potvrda 2018

Prorac 2018BIL

Prorac 2018OBVEZE

Prorac 2018PR-RAS

Prorac 2018PVRIO

Prorac 2018RASF

2017.godina:

BILJEŠKE 2017

FINA potvrda 2017

Prorac 2017PR-RAS

Prorac 2017RASF

Prorac 2017PVRIO

Prorac 2017BIL

Prorac 2017OBVEZE

2016.godina:

BILJEŠKE 2016

FINA potvrda 2016

Prorac 2016PR-RAS

Prorac 2016RASF

Prorac 2016PVRIO

Prorac 2016BIL

Prorac 2016OBVEZE

2015.godina:

BILJEŠKE2015

FINA potvrda 2015

Prorac 2015PR-RAS

Prorac 2015RASF

Prorac 2015PVRIO

Prorac 2015BIL

Prorac 2015OBVEZE

 

Bespovratna sredstva, potpore i donacije:

Potpore male vrijednosti 2023.g.

Potpore male vrijednosti 2022.g.

Potpore 2021.g.

Izvješće o donacijama za 2020.g

Primljene financijske donacije -2019g

Donacije u naravi-2019g

Potpore 2018.g.

Donacije 2018.g.

Donacije 2017.g.

Potpore 2017.g.

Skip to content