Početna Ponuda Umirovljenici Cjenik umirovljenici
Velj 25
Nedjelja
Cjenik Umirovljenici | Ispis |  E-mail
Red.br. Opis Cijene    za I,II,III,XI,  XII  mjesec Cijena za IV,X, mjesec Cijena za V, VI i IX mjesec Cijena za VII i VIII mjesec
1. 7-dnevni paket u 1/2 sobi 1.435,00 1.505,00 1.575,00 1.645,00
2. 7-dnevni paket u 1/3 sobi 1.365,00 1.435,00 1.505,00 1.575,00
3. 10-dnevni paket u 1/2 sobi  1.950,00 2.050,00 2.150,00 2.250,00
4. 10-dnevni paket u 1/3 sobi 1.850,00 1.950,00 2.050,00 2.150,00
5. 14-dnevni paket u 1/2 sobi 2.660,00 2.800,00 2.940,00 3.080,00
6. 14-dnevni paket u 1/3 sobi 2.520,00 2.660,00 2.800,00 2.940,00
           
           
           
Paketi se odnose na grupe od najmanje 15 ljudi.    
           
Na grupu od 25 ljudi odobrava se jedan gratis pansion.    
 
Početna Ponuda Umirovljenici Cjenik umirovljenici