Centralno naručivanje

 

 

U Jedinici za centralno naručivanje pacijenti se mogu naručiti osobno, putem telefaxa te elektronskom poštom (e-mail).

Za stacionarnu rehabilitaciju potrebno je faxom poslati odobrenje liječničkog povjerenstva ne starijeg od 90 dana (obje strane) i uputnicu za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom (B1) također ne stariju od 90 dana. Ukoliko se naručivanje obavlja elektronskom poštom (e-mailom) u privitku je potrebno poslati skenirano odobrenje liječničkog povjerenstva ne starijeg od 90 dana (obje strane) i skeniranu uputnicu za bolničko liječenje ne stariju od 90 dana.  Također molimo da dostavite kontakt telefon.

Za naručivanje na specijalistički pregled i pregled logopeda potrebno je faxom dostaviti presliku uputnice liječnika PZZ-a ili e-mailom skeniranu uputnicu liječnika PZZ-a ne stariju od 90 dana.

Molimo pacijente da prilikom naručivanja telefonom ili putem e-maila obavezno pripreme sve podatke za narudžbu što se posebno odnosi na matični broj osigurane osobe (MBOO) i broj telefona za kontakt.

Rezervacije  smještaja  prije dolaska u Specijalnu bolnicu Kalos  vrše se na broj telefona +385 20 813 017 radnim danom od 11:00 – 14:00 sati.

 

U slučaju bolničkog liječenja dobiveno odobrenje potrebno je faksirati ili poslati putem e-maila na:

020/812 002 – fax

rezervacije@kalos.hr  – e-mail

 

Za našu Bolnicu važeće su isključivo niže navedene šifre djelatnosti prema šifrarniku djelatnosti u zdravstvenoj zaštiti HZZO-a:

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i liječilištima – B1 – 3920000
Ambulantna fizikalna terapija -D1 -2050300
Fizikalna medicina i rehabilitacija – A1 ( specijalistički pregled fizijatra) – 2050000
Neurologija – A1 (specijalistički pregled neurologa) – 2060000
Logopedija – A3 ( pregled/obrada logopeda) – 2230000
Logopedija (logopedske terapije) – D1 – 2230000
Neurološka dijagnostika – A3 ( pregled/obrada psihologa ili defektologa)– 2060010
Neurološka dijagnostika – D1 (višekratni postupci (terapije/savjetovanja) kod psihologa ili defektologa)– 2060010

Za bolničko liječenje potrebno je donijeti kroničnu terapiju budući Bolnica ima ugovorene postelje u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te je time obvezna u sklopu bolničkog liječenja osigurati samo lijekove iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije.

VAŽNO!

Molimo da se u Bolnicu dolazi isključivo u rezervirani termin, jer u protivnom ne garantiramo smještaj. 

  Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.

  NARUČIVANJE PACIJENATA NA STACIONARNU REHABILITACIJU

  ZA TEŽE POKRETNE I NEPOKRETNE PACIJENTE

  E-mail: zdravka.anic@kalos.hr
  Telefon: +385(0)20 755 445
  Fax: +385(0)20 812 002
  Naručiti se možete svakim radnim danom od 8:00 – 14:00h (dnevni odmor od 10:00-10:30h)

   

  ZA POKRETNE PACIJENTE I DJECU

  E-mail: rezervacije@kalos.hr
  Telefon: +385(0)20 813 017
  Fax: +385(0)20 812 002
  Naručiti se možete svakim radnim danom od 11:00 – 14:00h

  NARUČIVANJE PACIJENATA NA SPECIJALISTIČKI PREGLED, PREGLED LOGOPEDA I FIZIKALNU TERAPIJU

  E-mail: prijemna@kalos.hr
  Telefon: +385(0)20 755 448
  Fax: +385(0)20 814 062
  Naručiti se možete svakim radnim danom od 11:00 – 14:00h

  Skip to content