Centralno naručivanje

U Jedinici za centralno naručivanje pacijenti se mogu naručiti osobno, putem telefaxa te elektronskom poštom (e-mail).

Za stacionarnu rehabilitaciju potrebno je faxom poslati odobrenje liječničkog povjerenstva ne starijeg od 90 dana (obje strane) te zatražiti od izabranog liječnika eUputnicu za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom (B1) također ne stariju od 90 dana. Ukoliko se naručivanje obavlja elektronskom poštom (e-mailom) u privitku je potrebno poslati skenirano odobrenje liječničkog povjerenstva ne starijeg od 90 dana (obje strane). Također molimo da dostavite kontakt telefon. Narudžba će se obaviti kada u sustavu bude raspoloživa eUputnica za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom B1 (ne starija od 90 dana).

Za naručivanje na specijalistički pregled i pregled logopeda potrebno je u sustavu imati odgovarajuću eUputnicu ne stariju od 90 dana.

Molimo pacijente da prilikom naručivanja telefonom ili putem e-maila obavezno pripreme sve podatke za narudžbu što se posebno odnosi na matični broj osigurane osobe (MBOO) i broj telefona za kontakt.

Rezervacije  smještaja  prije dolaska u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju KALOS  vrše se na broj telefona +385 20 813 017  ili mobitel  +385 91 211 75 71  radnim danom od 11:00 – 14:00 sati.

 

U slučaju bolničkog liječenja dobiveno odobrenje potrebno je faksirati ili poslati putem e-maila na:

020/812 002 – fax

rezervacije@kalos.hr  – e-mail

 

Za našu Bolnicu važeće su isključivo niže navedene šifre djelatnosti prema šifrarniku djelatnosti u zdravstvenoj zaštiti HZZO-a:

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i liječilištima – B1 – 3920000
Ambulantna fizikalna terapija -D1 -2050300
Fizikalna medicina i rehabilitacija – A1 ( specijalistički pregled fizijatra) – 2050000
Neurologija – A1 (specijalistički pregled neurologa) – 2060000
Logopedija – A3 ( pregled/obrada logopeda) – 2230000
Logopedija (logopedske terapije) – D1 – 2230000
Neurološka dijagnostika – A3 ( pregled/obrada psihologa ili defektologa)– 2060010
Neurološka dijagnostika – D1 (višekratni postupci (terapije/savjetovanja) kod psihologa ili defektologa)– 2060010

Za bolničko liječenje potrebno je donijeti kroničnu terapiju budući Bolnica ima ugovorene postelje u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te je time obvezna u sklopu bolničkog liječenja osigurati samo lijekove iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije.

VAŽNO!

Molimo da se u Bolnicu dolazi isključivo u rezervirani termin, jer u protivnom ne garantiramo smještaj. 

Ukoliko se na dogovoreni termin bolničkog liječenja dođe bez eUputnice za bolničko liječenje (B1) prijem u bolnicu se neće moći izvršiti. U tom slučaju može se izvršiti nova rezervacija za drugi datum ili ostati uz plaćanje troškova smještaja do prispjeća važeće eUputnice za bolničko liječenje (B1). 

Ukoliko se na zakazani pregled ili dijagnostičku pretragu dođe bez važeće eUputnice ista se neće moći obaviti. 

  Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.

  NARUČIVANJE PACIJENATA NA STACIONARNU REHABILITACIJU

  ZA TEŽE POKRETNE I NEPOKRETNE PACIJENTE

  E-mail: pomocnik.sestrinstvo@kalos.hr
  Telefon: +385(0)20 755 445

  Mobitel: +385 91 211 75 63
  Fax: +385(0)20 812 002
  Naručiti se možete svakim radnim danom od 8:00 – 14:00h (dnevni odmor od 10:00-10:30h)

   

  ZA POKRETNE PACIJENTE I DJECU

  E-mail: rezervacije@kalos.hr
  Telefon: +385(0)20 813 017

  Mobitel: +385 91 211 75 71
  Fax: +385(0)20 812 002
  Naručiti se možete svakim radnim danom od 11:00 – 14:00h

  NARUČIVANJE PACIJENATA NA SPECIJALISTIČKI PREGLED, PREGLED LOGOPEDA I FIZIKALNU TERAPIJU

  E-mail: prijemna@kalos.hr
  Telefon: +385(0)20 755 448
  Fax: +385(0)20 814 062
  Naručiti se možete svakim radnim danom od 11:00 – 14:00h

  Skip to content