Pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

• poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Ulica 3. Broj 3, 20 270 Vela Luka
• elektroničkom poštom na adresu: danijela.cvitan@kalos.hr
• na broj fax-a: 020/812-002
• osobno kod tajnice ravnateljice Bolnice radnim danom od 07:00 do 15:00 sati. Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Narodne novine: (NN 25/13, 85/15)
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE Narodne novine (NN 12/14)

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023,godinu

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na prostup informacijama za 2016.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu

Skip to content